Program Våren 2022

PDF med program: Program SFN våren 2022.

Under våren 2022 är vår förhoppning och utgångsläge att kunna återgå till föreläsningar som nu kommer hållas på plats i Segerfalksalen (BMC, Sölvegatan 17 i Lund), samt på Zoom.

Föreläsningskostnad har ändrats och kommer under våren 2022 att vara gratis för medlem, icke-medlem 50 kr, 30 kr student (ej doktorand)


Kommande programpunkter

Bioteknik för nya kolhydratbaserade livsmedelsingredienser 

Eva Nordberg Karlsson, Professor i Bioteknik, Lunds Universitet

Torsdag 5 maj

En majoritet av världens tillgängliga kolhydrater är inkapslade i molekyler som vi människor inte kan processa, så som cellulosa och hemicellulosa. Med hjälp av biotekniska metoder kan dessa kolhydrater utnyttjas och nya typer av prebiotika och probiotika tas fram, och detta är något Eva Nordberg Karlsson vid Lunds Universitet forskar på. Hon kommer i sitt föredrag att berätta om hur vi kan använda oss av enzymer och kolhydratutnyttjande mikroorganismer för att öka värdet av biomassa som annars inte används, för att ta fram nya intressanta livsmedelsingredienser.

Plats: Segerfalksalen (Sölvegatan 17, BMC) och Zoom, https://ucph-ku.zoom.us/j/69454555786

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 50 kr, 30 kr student (ej doktorand)


Tidigare programpunkter

Hur kan BVC främja hälsosamma levnadsvanor hos förskolebarn? 

Mariette Derwig, Barnläkare, Region Skåne, Lunds Universitet

Onsdag 16 februari 

Mariette Derwig, som är barnläkare på kunskapsstyrning och FoU i Region Skåne och disputerade nyligen i forskargruppen Barns och familjers hälsa på Lunds Universitet. Under kvällens föreläsning får vi lära oss mer om utmaningarna kopplade till övervikt hos barn i Sverige och hur BVC kan bidra till främjande åtgärder. 

Plats: Zoom, https://ucph-ku.zoom.us/j/66098341804

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 50 kr, 30 kr student (ej doktorand)


Årsmöte och föreläsning: Proteinskiftet – plus och minus för hälsan

Cecilia Mayer Labba, Doktorand inom Livsmedelsvetenskap, Chalmers

Torsdag 17 mars 

Det framhålls ofta att vi behöver äta färre animalier och mer ifrån växtriket för att göra en insats för klimatet. En hälsosam växtbaserad kost har visat sig vara förknippad med en rad olika hälsofördelar, framförallt när det kommer till livsstilssjukdomar. Å andra sidan leder en större andel växtbaserad kost till vissa näringsmässiga och hälsomässiga risker, samt har blivit förknippad med en ökad förekomst av specifika näringsrelaterade sjukdomar. I en forskargrupp på Chalmers studeras denna brytpunkt där olika aspekter av hållbarhet går i konflikt med varandra, en presentation om proteinskiftets potentiella påverkan på folkhälsan. 

Plats: Segerfalksalen (Sölvegatan 17, BMC)

Tid: Årsmöte 17:00 (Lundabryggeriet). Föreläsning 18:30 (Segerfalksalen)

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 50 kr, 30 kr student (ej doktorand)