Program våren 2021

PDF med program: Program SFN våren 2021

OBS:
Vänligen notera att föreläsningarna våren 2021 kommer att hållas på Zoom på grund av den rådande Corona-situationen. Länk till föreläsningen läggs upp här på hemsidan 
och meddelas även våra medlemmar på mail. 
Vi ses online!


Kommande programpunkter

Dricka vatten för att optimera metabol status

Sofia Enhörning,
Läkare, PhD, Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus

Torsdag 15 april

Hormonet Vasopressin reglerar kroppens salt- och vattenbalans genom sin vattensparande effekt i njuren. Vi har tidigare kunnat visa att förhöjda nivåer av hormonet ökar risken för framtida utveckling av diabetes, övervikt och hjärt-kärlsjukdom. Vasopressin-koncentrationen i blodet kan effektivt sänkas genom att dricka vatten. I en pågående randomiserad klinisk studie testar vi nu om ökat vattenintag hos individer med vanligtvis lågt vattenintag ger positiva effekter på blodsocker och kardiovaskulär risk.

Plats: Zoom, länk https://lu-se.zoom.us/j/61429269085

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).


Tidigare programpunkter

Kan man 3D-printa mat?

Evelina Höglund, 
Forskare produktdesign, RISE

Torsdag 11 februari

Kan man 3D-printa mat? Ja, det kan man. Men varför vill man göra det? 3D-printing är en ny teknik på livsmedelsområdet, och den har två stora fördelar: den kan formge mat på ett sätt som är omöjligt/tidskrävande att göra i fabrik eller för hand, och man kan personanpassa en måltid utan att det kostar extra. Det här skapar helt nya möjligheter för kockar i storkök som bereder mat för de som har svårt att tugga och svälja (dysfagi). Dysfagi är vanligast bland äldre, och en mycket stor andel är eller ligger i riskzonen för undernäring. Evelina Höglund berättar om hur en 3D-printer kan bli ett viktigt verktyg för att minska undernäringen.

Plats: Zoom, länk https://lu-se.zoom.us/j/67694502688 

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).


Årsmöte och föreläsning: Vad står det egentligen på livsmedelsförpackningen? 

Rebecka Persson,
Specialist i nutrition och märkeslagstiftning, Orkla

Tisdag 16 mars 

Flera av vår tids största folkhälsoproblem är kostrelaterade. Tydlig kommunikation på eller i anslutning till livsmedel i butiken skulle kunna hjälpa konsumenter till bättre val. Men varför ska det vara så invecklat? Vad får en livsmedelsproducent kommunicera om ett livsmedels innehåll och effekt på hälsan? Och hur skiljer det sig från vad andra, med eller utan expertiskunskaper, får kommunicera om hur en viss kost eller vissa livsmedel påverkar hälsan? Utöver det tittar vi på vilken rätt konsumenter har till information om livsmedel för att kunna fatta ett välavvägt beslut och blickar framåt mot kommande lagförslag inom livsmedelsinformationsområdet.

Plats: Zoom, länk https://lu-se.zoom.us/j/67380895816 

Tid: Årsmöte 17:30. Föreläsning 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).