Program hösten 2021

PDF med program: Program SFN hösten 2021

Under hösten 2021 är vår förhoppning och utgångsläge att kunna återgå till föreläsningar som hålls på plats på Blocket, Lunds Universitetssjukhus. Skulle detta ändras och vi behöver styra om till zoom-föreläsningar så informeras våra medlemmar via mail.


Kommande programpunkter

Sensorik, smak och eftersmak

Jan-Olof Lundberg,
Kokomi AB

Torsdag 9 december 

Sensorikexperten Jan-Olof Lundberg kommer och berättar om den grundläggande arombildningen i naturen – vad är det som gör att saker smakar som det gör, och varför vi upplever aromer och smaker som vi gör? Jan-Olof berättar också om smakutvecklingen i umami och kokumi – där man inte fokuserar på aromen, utan enbart eftersmaken. Ni kommer också att få lära er lite om hur man kan skapa era egna aromer och smaker – och med hjälp av riktiga prover själva få upptäcka skillnaderna mellan doft och smak!

Plats: Skånes universitetssjukhus Lund, Blockets föreläsningssal 3  

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).


Tidigare programpunkter

Tillsatt socker – hur farligt är det egentligen?

Stina Ramne, 
Doktorand i Nutritionsepidemiologi, Lunds universitet

Onsdag 27 oktober

Att ett högt intag av tillsatt socker skulle ha stor betydelse för risken att utveckla fetma, diabetes och hjärtkärlsjukdom är i dagens medier uppmålat som en självklarhet. Senaste åren har Stina Ramne gått igenom den mesta litteratur och gjort många egna studier på ämnet och nått slutsatsen att detta faktiskt inte är så självklart. Det betyder såklart inte nödvändigtvis att det inte skulle kunna vara så, men våra forskningsmetoder är inte tillräckligt bra för att skapa tydlig evidens på ämnet. Det vi däremot kan säga med säkerhet är att högt intag av sockersötad läsk ökar risken för dessa sjukdomar. I Stinas avhandling som försvaras den 10/9 2021 behandlas sambandet mellan sockeroch läskintag med kardiometabol risk via flera olika möjliga mekanismer, samt möjligheten att använda mätningar av sackaros och fruktos i urinen som ett objektivt mått på sockerintaget för att förbättra sockerforskningen och stärka evidensunderlaget i framtiden.

Plats: Skånes universitetssjukhus Lund, Blockets föreläsningssal 3 

Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/66567125331

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).


Nordfrö – Fröer på riktigt!

Ove Möller,
Nordfrö

Torsdag 23 september

Nordfrö odlar och säljer fröer till grönsaker, blommor och kryddor i Sverige. Vi skapar en unik infrastruktur av odlare runt om i landet. Detta nätverk odlar och jobbar småskaligt och regenerativt. Vi demokratiserar, diversifierar och bevarar kunskapen att fröodla alla våra köksväxter. Detta innefattar odling och tröskning/processning av fröer men även hur vi organiserar oss för att bli så hållbara som möjligt på lång sikt. Vi bygger upp och förbättrar odlingsmark och möjligheter till försörjning på landsbygden. Detta leder till långsiktigt återväxt och mesta möjliga positiva avtryck
på miljön.

Plats: Skånes universitetssjukhus Lund, Blockets föreläsningssal 3

Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/69486256068

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).