Tidigare program

 

Hösten 2022

Exklusiv guidad tur: Disgusting Food Museum

Torsdag 29 september

Mat är så mycket mer än överlevnad. Ovanlig mat från exotiska kulturer har alltid fascinerat oss. Obekant mat kan vara delikat, eller något man måste lära sig tycka om. Kulturella skillnader kan skapa barriärer, men att dela en måltid är det bästa sättet att vända en främling till en vän. Kan vi förändra våra matvanor till det bättre genom att utmana vår uppfattning av äckel? SFN får en exklusiv guidad tur på Disgusting Food Museum i Malmö. Utställningen består av 80 av världens “äckligaste” maträtter och äventyrliga besökare kommer uppskatta möjligheten att lukta och smaka några av dessa beryktade maträtter. Vågar du lukta på världens mest stinkande ost? Eller smaka på godis som görs med metallrengöringsmedel?

För full beskrivning, se https://disgustingfoodmuseum.com/

Plats: Södra Förstadsgatan 2, Malmö, vi möts upp vid entrén

Tid: 17:30

Kostnad: Rabatterat pris för medlemmar, 150 kr (250 kr för övriga). Anmälan görs senast 22 september till sydsvensknutrition@gmail.com, med medföljande Swish-betalning till 12 36 47 53 54. Anmälan är bindande. Ett begränsat antal platser finns – först till kvarn!


Kostens betydelse för barns risk att insjukna i celiaki

Elin Malmberg Hård af Segerestad, Dietist, PhD, Lunds universitet

Onsdag 26 oktober 

Elins avhandling som presenterades i våras syftar till att undersöka faktorer i små barns kost, och dess inverkan på risken att barnet insjuknar i celiaki (glutenintolerans). Celiaki drabbar vissa barn med genetisk risk, men inte alla. Kosten är en potentiell viktig miljöfaktor som kan modifieras, till skillnad från många andra miljöfaktorer. Studierna utfördes på barn i den så kallade TEDDYstudien, vilken följer barn med genetisk risk för celiaki och som samlar in information om bland annat matintag och sjukdomsmarkörer från spädbarnstiden till 15 års ålder. Avhandlingen visar att flera kostfaktorer hade samband med sjukdomsrisken, både som riskfaktor och skyddande faktorer.

Plats: Segerfalksalen (Sölvegatan 17, BMC, Lund), samt Zoom.

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 50 kr, 30 kr student (ej doktorand)


Bästa dieten för hälsan och planeten 

Anna Stubbendorff, Doktorand, Dietist, Kommunikatör, Lunds universitet

Onsdag 30 november

2019 publicerade en Lancet-kommission de första vetenskapligt satta målen för en framtida hållbar livsmedelsproduktion inom de planetära gränserna. Beräkningar visade att denna kost, EAT-Lancet kosten, skulle kunna vara positiv för hälsan och kunna förebygga 11 miljoner förtida dödsfall globalt varje år. Nu visar forskning från Lunds universitet att de som följer de hållbara kostråden löper mindre risk för tidig död och död i hjärt-kärlsjukdom och cancer. Anna kommer att berätta om hur våra matvanor påverkar vår miljö och hur matvanor som är bra för miljön påverkar hälsan.

Plats: Segerfalksalen (Sölvegatan 17, BMC, Lund), samt Zoom.

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 50 kr, 30 kr student (ej doktorand)

Våren 2022

Under våren 2022 var vår förhoppning och utgångsläge att kunna återgå till föreläsningar som nu kommer hållas på plats i Segerfalksalen (BMC, Sölvegatan 17 i Lund), samt på Zoom. 


Hur kan BVC främja hälsosamma levnadsvanor hos förskolebarn? 

Mariette Derwig, Barnläkare, Region Skåne, Lunds Universitet

Onsdag 16 februari 

Mariette Derwig, som är barnläkare på kunskapsstyrning och FoU i Region Skåne och disputerade nyligen i forskargruppen Barns och familjers hälsa på Lunds Universitet. Under kvällens föreläsning får vi lära oss mer om utmaningarna kopplade till övervikt hos barn i Sverige och hur BVC kan bidra till främjande åtgärder. 

Plats: Zoom

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 50 kr, 30 kr student (ej doktorand)


Årsmöte och föreläsning: Proteinskiftet – plus och minus för hälsan

Cecilia Mayer Labba, Doktorand inom Livsmedelsvetenskap, Chalmers

Torsdag 17 mars 

Det framhålls ofta att vi behöver äta färre animalier och mer ifrån växtriket för att göra en insats för klimatet. En hälsosam växtbaserad kost har visat sig vara förknippad med en rad olika hälsofördelar, framförallt när det kommer till livsstilssjukdomar. Å andra sidan leder en större andel växtbaserad kost till vissa näringsmässiga och hälsomässiga risker, samt har blivit förknippad med en ökad förekomst av specifika näringsrelaterade sjukdomar. I en forskargrupp på Chalmers studeras denna brytpunkt där olika aspekter av hållbarhet går i konflikt med varandra, en presentation om proteinskiftets potentiella påverkan på folkhälsan. 

Plats: Segerfalksalen (Sölvegatan 17, BMC)

Tid: Årsmöte 17:00 (Lundabryggeriet). Föreläsning 18:30 (Segerfalksalen)

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 50 kr, 30 kr student (ej doktorand)


Bioteknik för nya kolhydratbaserade livsmedelsingredienser 

Eva Nordberg Karlsson, Professor i Bioteknik, Lunds Universitet

Torsdag 5 maj

En majoritet av världens tillgängliga kolhydrater är inkapslade i molekyler som vi människor inte kan processa, så som cellulosa och hemicellulosa. Med hjälp av biotekniska metoder kan dessa kolhydrater utnyttjas och nya typer av prebiotika och probiotika tas fram, och detta är något Eva Nordberg Karlsson vid Lunds Universitet forskar på. Hon kommer i sitt föredrag att berätta om hur vi kan använda oss av enzymer och kolhydratutnyttjande mikroorganismer för att öka värdet av biomassa som annars inte används, för att ta fram nya intressanta livsmedelsingredienser.

Plats: Segerfalksalen (Sölvegatan 17, BMC) och Zoom

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 50 kr, 30 kr student (ej doktorand)


HÖSTEN 2021

Under hösten 2021 var förhoppningen att kunna återgå till föreläsningar på plats på Blocket, Lunds Universitetssjukhus, men även Zoom-länk erbjöds vid de två första föreläsningarna. 

Sensorik, smak och eftersmak

Jan-Olof Lundberg,
Kokomi AB

Torsdag 9 december 

Sensorikexperten Jan-Olof Lundberg kommer och berättar om den grundläggande arombildningen i naturen – vad är det som gör att saker smakar som det gör, och varför vi upplever aromer och smaker som vi gör? Jan-Olof berättar också om smakutvecklingen i umami och kokumi – där man inte fokuserar på aromen, utan enbart eftersmaken. Ni kommer också att få lära er lite om hur man kan skapa era egna aromer och smaker – och med hjälp av riktiga prover själva få upptäcka skillnaderna mellan doft och smak!

Plats: Skånes universitetssjukhus Lund, Blockets föreläsningssal 3  

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).


Tillsatt socker – hur farligt är det egentligen?

Stina Ramne, 
Doktorand i Nutritionsepidemiologi, Lunds universitet

Onsdag 27 oktober

Att ett högt intag av tillsatt socker skulle ha stor betydelse för risken att utveckla fetma, diabetes och hjärtkärlsjukdom är i dagens medier uppmålat som en självklarhet. Senaste åren har Stina Ramne gått igenom den mesta litteratur och gjort många egna studier på ämnet och nått slutsatsen att detta faktiskt inte är så självklart. Det betyder såklart inte nödvändigtvis att det inte skulle kunna vara så, men våra forskningsmetoder är inte tillräckligt bra för att skapa tydlig evidens på ämnet. Det vi däremot kan säga med säkerhet är att högt intag av sockersötad läsk ökar risken för dessa sjukdomar. I Stinas avhandling som försvaras den 10/9 2021 behandlas sambandet mellan sockeroch läskintag med kardiometabol risk via flera olika möjliga mekanismer, samt möjligheten att använda mätningar av sackaros och fruktos i urinen som ett objektivt mått på sockerintaget för att förbättra sockerforskningen och stärka evidensunderlaget i framtiden.

Plats: Skånes universitetssjukhus Lund, Blockets föreläsningssal 3, samt Zoom

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).


Nordfrö – Fröer på riktigt!

Ove Möller,
Nordfrö

Torsdag 23 september

Nordfrö odlar och säljer fröer till grönsaker, blommor och kryddor i Sverige. Vi skapar en unik infrastruktur av odlare runt om i landet. Detta nätverk odlar och jobbar småskaligt och regenerativt. Vi demokratiserar, diversifierar och bevarar kunskapen att fröodla alla våra köksväxter. Detta innefattar odling och tröskning/processning av fröer men även hur vi organiserar oss för att bli så hållbara som möjligt på lång sikt. Vi bygger upp och förbättrar odlingsmark och möjligheter till försörjning på landsbygden. Detta leder till långsiktigt återväxt och mesta möjliga positiva avtryck
på miljön.

Plats: Skånes universitetssjukhus Lund, Blockets föreläsningssal 3, samt Zoom

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).


VÅREN 2021

Föreläsningarna våren 2021 hölls via Zoom på grund av den rådande Corona-situationen. Länk till föreläsningen lades upp här på hemsidan och meddelades även våra medlemmar per mail.

Dricka vatten för att optimera metabol status

Sofia Enhörning, Läkare, PhD, Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus

Torsdag 15 april

Hormonet Vasopressin reglerar kroppens salt- och vattenbalans genom sin vattensparande effekt i njuren. Vi har tidigare kunnat visa att förhöjda nivåer av hormonet ökar risken för framtida utveckling av diabetes, övervikt och hjärt-kärlsjukdom. Vasopressin-koncentrationen i blodet kan effektivt sänkas genom att dricka vatten. I en pågående randomiserad klinisk studie testar vi nu om ökat vattenintag hos individer med vanligtvis lågt vattenintag ger positiva effekter på blodsocker och kardiovaskulär risk.

Plats: Zoom

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).


Årsmöte och föreläsning: Vad står det egentligen på livsmedelsförpackningen? 

Rebecka Persson, Specialist i nutrition och märkeslagstiftning, Orkla

Tisdag 16 mars 

Flera av vår tids största folkhälsoproblem är kostrelaterade. Tydlig kommunikation på eller i anslutning till livsmedel i butiken skulle kunna hjälpa konsumenter till bättre val. Men varför ska det vara så invecklat? Vad får en livsmedelsproducent kommunicera om ett livsmedels innehåll och effekt på hälsan? Och hur skiljer det sig från vad andra, med eller utan expertiskunskaper, får kommunicera om hur en viss kost eller vissa livsmedel påverkar hälsan? Utöver det tittar vi på vilken rätt konsumenter har till information om livsmedel för att kunna fatta ett välavvägt beslut och blickar framåt mot kommande lagförslag inom livsmedelsinformationsområdet.

Plats: Zoom

Tid: Årsmöte 17:30. Föreläsning 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).


Kan man 3D-printa mat?

Evelina Höglund,
Forskare produktdesign, RISE

Torsdag 11 februari

Kan man 3D-printa mat? Ja, det kan man. Men varför vill man göra det? 3D-printing är en ny teknik på livsmedelsområdet, och den har två stora fördelar: den kan formge mat på ett sätt som är omöjligt/tidskrävande att göra i fabrik eller för hand, och man kan personanpassa en måltid utan att det kostar extra. Det här skapar helt nya möjligheter för kockar i storkök som bereder mat för de som har svårt att tugga och svälja (dysfagi). Dysfagi är vanligast bland äldre, och en mycket stor andel är eller ligger i riskzonen för undernäring. Evelina Höglund berättar om hur en 3D-printer kan bli ett viktigt verktyg för att minska undernäringen.

Plats: Zoom

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).

HÖSTEN 2020

OBS! I och med coronavirusutbrottet hölls Jonas Nordströms föreläsning online via Zoom.

Att veta eller inte veta – Vill konsumenter ha information om sin livsmedelskonsumtion?     

Jonas Nordström
Lunds Universitet

Onsdag 25 november 

Politiker för ofta fram att ökad information om hälso- och miljöeffekter, exempelvis genom produktmärkning och informationskampanjer, kan hjälpa konsumenterna att välja rätt och därmed förbättra folkhälsan och minska miljöpåverkan. Nya studier visar dock att många konsumenter föredrar okunskap, enligt den gamla devisen: det man inte vet, det lider man inte av. Jonas Nordström, docent och doktor i nationalekonomi verksam på Agrifood Economics Centre i Lund, kommer att berätta mer om detta.

Plats: Skånes Universitetssjukhus Lund, Blockets föreläsningssal 5

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).


Havre – mer än bara gröt 

Lena Ohlsson och Cecilia Tullberg
Lunds Universitet

Tisdag 20 oktober 

Allmänhetens intresse för havre har växt de senaste åren. Spannmålet har tidigare fått uppmärksamhet för sitt unika β-glukan, som kopplats till positiva kolesterolsänkande effekter, men havre skiljer sig från andra cerealier på många fler sätt. Havre är bland annat även rikt på lipider. Detta skapar stora möjligheter att utveckla nya innovativa typer av livsmedel med exempelvis havreolja som bas. Vad är det som är så spännande med havre och hur kan vi i framtiden använda oss av havren i maten? Denna kväll kommer ägnas åt havre både utifrån ett nutritionellt och livsmedelstekniskt perspektiv, då Lena Ohlsson och Cecilia Tullberg berättar om sina havre-relaterade projekt, båda anställda vid Lunds Universitet. Vi får bland annat höra om den nationella satsningen ScanOats. Följ med på en kväll i havrets tecken!

Plats, alternativt via Zoom: Skånes Universitetssjukhus Lund, Blockets föreläsningssal  5  4

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).


Vad händer om vi inte kan importera?

Anders Rolfsson
LRF Skåne

Onsdag 23 september 

Under coronapandemins inledande fas väcktes många tankar kring vad som händer ifall all import skulle stängas ner eller om livsmedelsproduktionen i andra länder drabbas hårt. Hur påverkas vår livsmedelsförsörjning under en kris? Vad tar slut först? Vad tar aldrig slut? Hur påverkas vår livsmedelproduktion om vi inte har tillgång till insatsvaror från länder utanför Sverige. Detta kommer Anders Rolfsson från LRF Skåne diskutera. En annan pågående kris är klimatkrisen. Hållbarhetsfrågorna är även nära förknippade med hur vi väljer att producera våra livsmedel. Ska vi producera mera livsmedel själva eller fortsätta att öka vårt beroende av omvärlden?

På Plats, alternativt via Zoom: Skånes Universitetssjukhus Lund, Blockets föreläsningssal 3

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).

VÅREN 2020

OBS! I och med coronavirusutbrottet blev Jonas Nordströms föreläsning torsdagen 23e april inställd och uppskjuten till höstterminen. Vi beklagar dessa förändrigar, men uppanar alla våra lojala medlemmar att tagga om till en nutritionsfylld höstremin istället! Tack för överseende. 

Att veta eller inte veta – Vill konsumenter ha information om sin livsmedelskonsumtion?     

Jonas Nordström, Institutet för livsmedelsekonomisk analys, AgriFood, LU

Torsdag 23 april  

Att veta eller inte veta – vill konsumenter ha information om sin livsmedelskonsumtion? Politiker för ofta fram att ökad information om hälso- och miljöeffekter, exempelvis genom produktmärkning och informationskampanjer, kan hjälpa konsumenterna att välja rätt och därmed förbättra folkhälsan och minska miljöpåverkan. Nya studier visar dock att många konsumenter föredrar okunskap, enligt den gamla devisen: det man inte vet, det lider man inte av. Jonas Nordström, docent och doktor i nationalekonomi verksam på Agrifood Economics Centre i Lund, kommer att berätta mer om detta.

Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 5

Tid: 18.30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).

Hållbar köttkonsumtion – vad är det? & ÅRSMÖTE

Elin Röös, Institutionen för energi och teknik, SLU Uppsala       

Torsdag 26 mars

OBS! I och med coronavirusutbrottet hölls årsmötet och Elin Röös föreläsning online via Zoom.

Kött är det livsmedel som har störst inverkan på vårt klimat och miljö. Ur både miljö- och hälsoperspektiv menar många att medelsvensken borde äta mindre kött. Olika typer av kött har emellertid olika påverkan på vår miljö och hälsa. Betande djur, som kor och lamm, har högst klimatpåverkan per kg kött men är samtidigt viktiga för den biologiska mångfalden. Hur ska vi som konsumenter tänka när vi väljer kött? Vilka för och nackdelar finns med olika typer av kött och hur mycket kött kan vi äta i en hållbar kost? Ikväll guidar Elin Röös oss kring dessa komplexa och viktiga frågor. Elin Röös är forskare på SLU i Uppsala och har bland annat varit med att ta fram WWFs köttguide.

Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 5

Tid: Årsmöte 17.30. Mat serveras 18.00. Föreläsning 18.30.

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).

Anti-inflammatorisk kost vid reumatism – funkar det?

Anna Vadell, Doktorand i Klinisk Nutrition, Göteborgs Universitet

Tisdag 25 februari

Intresset för kost som en del av behandlingen vid reumatoid artrit (ledgångsreumatism) är stort, både hos patienterna själva och hos forskare. Under 2017/2018 genomfördes studien ADIRA (Anti- inflammatory Diet in Rheumatoid Arthritis) vid Göteborgs universitet för att undersöka om en kost rik på bland annat omega-3, probiotika och fiber, kan minska sjukdomsaktivitet och symtom. Anna Vadell, legitimerad dietist och doktorand på avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Göteborgs universitet, ska ikväll berätta mer om ADIRA och diskutera kostens anti- inflammatoriska potential och eventuella effekter på ledgångsreumatism.

Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 5

Tid: 18.30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).

HÖSTEN 2019

Onsdag 18 September

Kostbehandling efter graviditet – forskning till implementering 

Ena Huseinovic

Tiden efter en graviditet har beskrivits som en särskilt gynnsam period att införa livsstilsförändring eftersom motivationen för goda levnadsvanor kan vara stärkt som nybliven förälder. Utifrån detta kommer Ena Huseinovic att berätta om två forskningsstudier från Göteborgs Universitet som utvärderat effekten av kostbehandling för viktminskning efter graviditet och som lett till implementering av kostbehandling inom mödrahälsovården i Västra Götaland.

Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 2

Tid: kl.18.30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand)

Tisdag 8 oktober

Studiebesök hos FRUKTSTEREO – Cider Revolution 

Mikael Nypelius & Karl Sjöström

Efter många år i restaurangbranschen startade vi vårt eget företag för att sprida ordet om det vi visste mest om, goda drycker. Vi ville producera något själva och vi skapade Fruktstereo. Vi gör cider från 100% frukt, fermenterade med sin naturliga jäst, och levererar nu dessa till de mest framstående krogarna i regionen. Exempel på frågor om kommer besvaras denna afton: Hur produceras vår cider? Hur smakar en naturligt fermenterad cider? Kommer cider någonsin konkurrera med vin och öl? Vad innebär egentligen naturlig fermentering och varför låter det så nytt när det egentligen är så gammalt?

Plats: Fruktstereo, Nubbgatan 5, 211 24 Malmö

Tid: kl. 18.00

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).

Onsdag 20 november 

Matsvinn & att ta tillvara på restprodukter

Karin Östergren 

Idag slängs en tredjedel av all mat som produceras globalt. Matsvinnet innebär ett slöseri av värdefulla naturresurser som mark och vatten och förvärrar livsmedels-sektorns redan stora miljöpåverkan. Till 2030 ska världens matsvinn halveras enligt FN men hur ska detta gå till i praktiken? Är det vi konsumenter, producenterna eller butikerna som bär det största ansvaret? Och vad är lösningarna? Karin Östergren har jobbat med matsvinn och resurseffektivitet i livsmedelskedjan i 20 år. Ikväll berättar hon om aktuella projekt för hur livsmedel kan produceras av restprodukter och andra strategier för hur maten ska hamna i magen istället för i soporna.

Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 1

Tid: kl.18.30

VÅREN 2019

Tisdag 26 februari 

Celiaki 

Daniel Agardh

Daniel Agardh är barnläkare och forskar på celiaki. Hans långsiktiga mål är att identifiera de faktorer som orsakar celiaki. Hans forskning har bidragit till att bevisa glutenmängdens liksom infektioners betydelse för uppkomsten av celiaki. Dessa upptäckter ligger till grund för initierade preventionsstudier som syftar till att förhindra att celiaki uppstår hos barn som bär på ärftlig risk.

Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 4

Tid: kl.18.30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).

Torsdag 28 mars 

Proteinskifte och framtidsmat 

Karolina Östbring, Tobias Linné och Juscelino Tovar

Vi äter mycket kött i Sverige både internationellt sett, över EU-genomsnittet och klart mer än Livsmedelsverkets kostråd. 2017 passerade Sverige ”peakmeat”, och för första gången sedan 1960-talet minskade köttkonsumtionen. De senaste åren har alltmer forskning betonat det ohållbara i dagens konsumtion av animaliskt protein, såväl för klimat, människor och djur. Men hur kan ett skifte till mer växtbaserade proteiner se ut? Vilka är egentligen framtidens proteiner och för vem? Vilka utmaningar finns i samhälleliga hinder, konsumentacceptans, nutritionsstatus och teknik?

Medlemmar ur det tvärvetenskapliga forskningstemat The Protein Shiftsvid Pufendorfinstitutetvid Lunds universitet presenterar sitt arbete om det som kallats ett proteinskifte. Det blir en berättelse om människors dödliga kärlek för animaliskt protein, men också om möjligheterna att skapa hälsosamma, välsmakande, ekonomiskt konkurrenskraftiga och hållbara alternativ till kött och mjölkprodukter inom den svenska matsektorn.

Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 5

Tid: Årsmötet börjar 17.30. Mat serveras 18.00. Föreläsningen börjar kl.18.30.

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand). Mat kostar 60 kr och föranmälan krävs. OBS! Anmälan är bindande. Ange behov av specialkost vid anmälan.

Torsdag 25 april

Portionen under tian

Hanna Olvenmark

Portionen Under Tian är en blogg med fokus på mat som är hållbar för klimatet och hållbar för plånboken. Och bra för kroppen! Jag som bloggar heter Hanna Olvenmark, är leg. dietist och blev så ofantligt trött på den tråkiga myten ”all bra mat är dyr”. Så är det ju inte! Jag vill omdefiniera vad ett 10-kronors mål är, från en cheeseburgare, till något mycket nyttigare för både kroppen och planeten.

Vad som startade som en spalt på en gammal hemsida, matvett.se, har nu blivit så pass stort att jag 2018 fick äran att släppa min alldeles egna kokbok. Denna resa, vad som motiverat den och hur ett jobb på sociala medier går till ska presenters, samt hur en hel billig-mat-rörelse har bildats i Sverige. Även knep för att genom sin vardag, och all mat som den innebär, kunna spara både pengar och på jordens resurser. Så att man kan hitta på något annat kul med dem!

Torsdag 25 april

Övervikt, kostmönster och tarmflora

Louise Brunkwall, ersätter Hanna Olvenmark som tyvärr har fått ställa in.

Louise Brunkwall, nutritionist, kommer och berättar om sin aktuella avhandling gällande övervikt, kostmönster och tarmflora som hon ska försvara den 14e juni 2019 inom den medicinska fakulteten på Lunds Universitet.

Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 5

Tid: kl.18.30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand)

HÖSTEN 2018

Tisdag 11 september

Food for the many people – Studiebesök hos IKEA Foods

Maria Wirén, Leg. dietist, Nutrition and Health Specialist, IKEA FS

Veronica Hörberg, Ph.D., Global Product Quality Leader, IKEA FS

650 miljoner människor handlar mat i något av IKEAs 400 varuhus världen över varje år. Från att ha varit en servicefunktion till möbelsidan har IKEA Food Services vuxit in i en egen kostym med egna mål och ambitioner. Vi vill skapa mer hälsosamma och hållbara produkter och bidra till en bättre vardag för ”de många människorna” världen över. Den här kvällen kommer Maria Wirén att presentera IKEA Foods historia och visionen om att skapa mer hållbara och hälsosamma produkter. Veronica Hörberg kommer att berätta om produkt-utvecklingsprocessen och presentera arbetet bakom den nya vegetariska korven. Välkomna!

Plats: IKEA Foods, Nordenskiöldsgatan 4, Malmö

Tid: kl.18.00 (inskrivning 17.45 p.g.a receptionen stänger kl 18.00)

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).

Onsdag 24 oktober

Du är vad du ÅT – om ”second meal”-effekten och tarmflora med fokus på kostfibrer

Jonna Sandberg, Ph.D från Antidiabetic Food Centre, Lunds universitet

Kostfiberrika livsmedel har länge ansetts vara en del av en hälsosam diet, och studier har visat att ökat inslag av kostfibrer i kosten har positiva effekter vid förebyggandet av bland annat fetma och diabetes typ 2. De senaste åren har forskningen visat att genom att äta kostfiberrika livsmedel (t ex fullkornsbröd gjort på råg och korn) kan man erhålla positiva effekter på glukos- och aptitreglering vid nästa måltid, den så kallade ”second meal”-effekten, upp till ett halvt dygn efter intag. Vad beror detta på? Och vilken roll spelar sammansättningen av tarmflora? Det sägs att ”Du är vad du äter”, men på denna föreläsning får vi lyssna till nyligen disputerade Jonna Sandberg som berättar om resultat från sin forskning om fullkorn, ”second meal”-effekten och tarmflora, som visar att ”Du är vad du åt”.

 Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 2

Tid: kl. 18.30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).

Måndag 12 november

Utmaningar och möjligheter inom offentlig måltid

Maria Helmersson, RISE, Verksamhetsledare Måltid Sverige

Hur ser branschen offentlig måltid ut? För vem är den egentligen till för och vilken roll fyller den i samhället? Vilka utmaningar finns i branschen och vad gör vi för att möta dem? Det är många länkar i kedjan som ska haka i varandra för en väl fungerande måltid och Maria Helmersson från RISE Jordbruk och Livsmedel kommer att berätta om branschen och dess utmaningar och möjligheter. Maria kommer bl.a. att berätta om det pågående arbetet för att höja matens kvalité inom offentlig sektor, för att kunna servera mer hälsosam mat med mindre miljöpåverkan, och vad som görs för att täcka den nationella bristen på kockar och måltidspersonal. Maria är verksamhetsledare för Måltid Sverige – en nationell arena för offentliga måltider samt håller ihop projekt och uppdrag inom RISE Jordbruk och livsmedel med koppling till måltider inom vård, skola och omsorg. Hon har tidigare arbetat med måltider inom offentlig sektor, både i Region Skåne och i Bjuvs kommun som chef och utvecklare.

Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 4

Tid: kl.18.30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).

 

VÅREN 2018

Tisdag 13 februari

Varför blir vi tjocka och varför har vi så svårt att bli av med de extra kilona?

Anders Sjödin, MD, professor i Fetmaforskning vid Nutrition, Exercise and Sports, Köpenhamns universitet

Varför blir så många tjocka och varför är det så svårt att göra något åt det? Det enkla svaret är att många av oss äter fler kalorier än vi gör av med – men sedan blir det lite mer komplicerat/spännande. Varför har det blivit så här? Så var det ju inte förr. Många faktorer i vårt moderna sätt att leva gör det lätt att hamna i en positiv ”energibalans”. När vi sedan försöker gå ner i vikt så stretar fysiologin emot vilket gör det väldigt svårt för många att hålla en hälsosam vikt. Anders kommer att prata om betydelsen av träning, stress, sömn, ätbeteenden, miljögifter mm och med hjälp av ”Biggest Looser” förklara varför det är så svårt att inte gå upp i vikt när man lyckats bli av med några extra kilon.

Plats: OBS: Föreläsningen äger rum på CRC, sjukhusområdet i Malmö, föreläsningssal 93-10-007

Tid: kl.18.30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).

Onsdag 21 mars

Årsmöte och föreläsning: Är ekologiskt alltid rätt?

Christian Jörgensen, Fil Dr, Agrifood Economics Centre, Lunds universitet

Närodlad och ekologisk mat lyfts ofta fram av politiker och organisationer som det ”rätta” valet för konsumenten. Det finns därför en vilja att göra val i butik och upphandling till politiska beslut. För hushåll och upphandlande myndigheter innebär dock valet att vara politiskt korrekt en kostnad samtidigt som det är oklart hur konsumtionen i slutändan påverkar produktionen. Det är emellertid nödvändigt att sätta kostnaderna i relation till nyttan för att förstå om propåerna är samhällsekonomiskt motiverade. Den här föreläsningen ger en inblick i vilka kostnader som uppkommer, hur stora de är samt begränsningar och möjligheter för att förändra produktionen med valet av livsmedel. Helt enkelt, vad får man för pengarna?

Plats: Skånes universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 4

Tid: kl.17.30 årsmöte, mat serveras kl. 18, föreläsningen börjar kl. 18.30

Anmälan:www.sydsvensknutrition.org. Obs! Anmälan till förtäring är bindande. Ange även allergier eller övriga matpreferenser.

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand). Förtäring 60 kr

Onsdag 25 april

Kolhydrater och hälsa

Emily Sonestedt, nutritionist, docent i nutritionsepidemiologi,

Lunds universitet

Kolhydrater bidrar med ungefär hälften av energin i den genomsnittliga kosten i Sverige. Dessvärre är de största källorna till kolhydrater bakverk, läsk, godis och vitt mjöl. Forskningen visar att det är viktigt att kosten har rätt kolhydratkvalitet, dvs rätt sorts livsmedelskällor till kolhydrater. Hur farligt för hälsan är det egentligen att äta socker? Dör vi i förtid om vi äter för mycket socker? På denna föreläsning får vi lyssna till Emily Sonestedt som var med i expertgruppen för kolhydrater inför revideringen av de Nordiska Näringsrekommendationerna och leder en forskargrupp vid Lunds universitet som studerar sambandet mellan kolhydratkvalitet och hälsa.

Plats: Skånes universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 4

Tid: kl.18.30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand)

HÖSTEN 2017

Måndag 25 september
VAD ÄR PROBLEMET MED INDUSTRIMATEN?
Andreas Håkansson, docent i livsmedelsteknik och biträdande professor i mat- och måltidskunskap på Högskolan Kristianstad.

En stor del av det vi stoppar i oss har vid något tillfälle befunnit sig på fabrikernas löpande band, behandlats med kemiska tillsatser och förpackats i syntetiska förpackningar. Istället för gladlynta kockar är det idag kemister, ingenjörer och industriarbetare som designar, tillverkar och monterar vår mat. Detta gör många oroliga. Är det farligt att äta den här maten? Eller handlar vår oro om något annat? Följ med på en resa där vi med hjälp av modern forskning, Fritjof Nilsson Piraten, Jules Verne och rostfritt stål undersöker vi vad som egentligen är problemet med industrimaten.
Plats: Skånes universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 4
Tid: kl.18.30
Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand)

Onsdag 25 oktober
KOSTENS BETYDLESE FÖR UTVECKLING AV CANCER – VAD SÄGER DATA FRÅN MALMÖ KOST CANCER-STUDIEN?
Ulrika Ericson, Nutritionist, PhD

Cancer är efter hjärt- kärlsjukdom den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det uppskattas att en tredjedel av fallen av de vanligaste cancertyperna i världen kan förhindras genom livsstilsförändringar. Matvanor kan då spela en avgörande roll. I Malmö Kost Cancer-studien finns detaljerad information om 30 000 malmöbors matvanor. Tack vare denna guldgruva har man kunnat identifiera olika livsmedel och näringsämnen som är kopplade till tumörer i bröst, prostata och tjocktarm. Resultaten presenteras under föredraget.
Plats: OBS: Föreläsningen äger rum på CRC, sjukhusområdet i Malmö,
föreläsningssal 93-10-006
Tid: kl. 18.30
Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).

Tisdag 14 november
PROBIOTIKA – HISTORIEN OM DE LIVSVIKTIGA BAKTERIERNA
Bengt Jeppsson, Professor och läkare, Skånes Universitetssjukhus och Caroline Montelius, PhD Nutrition, Scientist, Probi AB

Vårt intresse för tarmflora började med observationer av sepsis hos intensivvårdspatienter med multipel organsvikt. I denna grupp svårt sjuka patienter var mortaliteten hög och patienterna var septiska trots aggressiv antibiotikabehandling. Hypoteser lades fram att det kanske var mag-tarm kanalen som var kopplat till sjukdomsförloppet, och tanken föddes i vår forskargrupp att gå emot strömmen, och tillsätta extra bakterier, istället för den ineffektiva antibiotikabehandlingen. De första försöken utfördes 1986, och 1991 grundades Probi AB. Första patentet gällde Lactobacillus plantarum 299v, vilket fortfarande är Probis ”ögonsten”. Men vad har hänt sedan dess, med ProViva, med probiotika, och vad kan vi vänta oss av framtiden?
Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 4
Tid: kl.18.30
Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).


 

VÅREN 2017

Måndag 13 februari
VAD ÄR IBS OCH VAD HAR KOSTEN FÖR BETYDELSE SOM BEHANDLING?
Sara Björck, barnläkare och Elin Malmberg Hård, dietist
Gastrosektionen, Barnmedicin SUS Malmö

IBS är en av våra stora folksjukdomar och är en funktionsstörning i mag-tarmkanalen som drabbar 10-15% av befolkningen. Vad är egentligen IBS, och vilken forskning bedrivs för att förstå orsakerna bakom? Hur ställs diagnosen IBS och vad har påvisats för skillnader hos personer med/utan IBS? Kosten har en stor betydelse för symptomlindring, och det finns stora individuella skillnader vad som fungerar. Det finns flera olika kostbehandlingar, som NICE-guidelines och FODMAP. Vad innebär de olika behandlingarna och vad säger forskningen?

Plats: Skånes universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 4.
Tid:
kl 18:30 – 20:30
Kostnad:
Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).

Måndag 3 april
SMAKUPPLEVELSER ÖVER ÖRESUND
Josefine Östrup Backe

”Med smak för det lokala”
Josefine berättar i sin avhandling om hur det kulinariska upplevelselandskapet skapas. Det ökade fokuset på den lokala maten innebär en ökad nyfikenhet på varifrån råvaror, matprodukter eller maträtter kommer, hur de odlats, tillverkats eller tillagats, och av vem. Ett sätt att lyfta fram det lokala och närodlade är att skapa gemensamma upplevelser och berättelser kring den lokala maten; att kunna titta, känna, smaka, lukta och kanske till och med få prova på en tillverkningsprocess sägs ha en positiv effekt på besökarnas upplevelser.

Plats: Skånes universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 4
Tid: kl 18:30 – 20:30
Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, student 50 kr (ej doktorand)

Onsdag 26 april – föreläsning
IDROTTSNUTRITION
Sara Rang, Nutritionist, IOC diploma in Sports Nutrition

Hur ska man tänka kring kost och träning? Vilka råd gäller för dig som tränar ettpar pass per vecka jämfört med en elitmotionär som tränar minst ett pass per dag? Föreläsningen går igenom kolhydrat- och proteinbehov vid olika sorters träning samt ger en hel del praktiska tips. Dessutom granskas myter och missförstånd inom kost och träning.

Plats: Skånes universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 4
Tid: kl 18:30 – 20:30
Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).

Torsdag 11 maj
ÄT SOM EN VIKING
Studiebesök på VikingaTider, Löddeköpinge

Följ med på ett studiebesök hos VikingaTider, ett friluftsmuseum med fokus på vikingatid och tidig medeltid. Under vikingatiden var klimatet varmare än idag vilket gav ökade skördar och en befolkningsökning. Det fanns gott om bete för djuren nästan hela året runt. Jordbruket expanderade, nya grödor introducerades liksom nya redskap som underlättade arbetet. Vad ställdes på bordet under vikingatiden? Vilka råvaror hade vikingarna att tillgå och på vilka sätt tillagades de? Hur kryddades maten? Vi går en guidad tur i det rekonstruerade landskapet och avslutar i örtagården. Du får lära dig om växter som användes till matlagning eller som medicin. Besöket fortsätter med information om vikingatida mat i långhuset.

Observera att lokalen är primitiv och med öppen eldstad som ger rökig inomhusmiljö.

Plats: VikingaTider, Ådalsvägen 18, 246 35 Löddeköpinge
Tid: kl 18.30 – 20.30
Kostnad: 150 kr.
Anmälan: sydsvensknutrition@gmail.com
Bindande anmälan senast 26 april. Vi behöver bli 20 personer för att evenemanget ska hållas.

 


HÖSTEN 2016

Torsdag 15 september

ECOFUNGI
Christina Persson

Ecofungi är Malmöföretaget som producerar och säljer mycel och ekologisk matsvamp för svampodling inomhus och utomhus. Ikväll får vi veta mer om svamp som livsmedel och hur man gör för att odla svamp hemma.

Plats: CRC Sal 93-11-002, Jan Waldenströms gata 35, Sjukhusområdet Malmö.
Tid: kl 18.30
Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).


Måndag 10 oktober

ATT TÄNKA UTANFÖR (MAT)LÅDAN – HUR LOCKAR VI BARNS MATLUST?
Kajsa Lamm Laurin, Logoped, master i dysfagi

Kajsa är logoped och författare till boken ”När ditt barn inte äter”, som fått mycket uppmärksamhet. I sin föreläsning berättar Kajsa om varför barn ibland inte äter, och vad man kan göra för att underlätta för barnet att hitta matlusten igen.

Plats: Skånes universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 4
Tid: kl 18.30
Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, student 50 kr (ej doktorand)

Onsdag 23 november:
SMAKUPPLEVELSER ÖVER ÖRESUND
Josefine Östrup Backe

”Med smak för det lokala”
Josefine berättar i sin avhandling om hur det kulinariska upplevelselandskapet skapas. Det ökade fokuset på den lokala maten innebär en ökad nyfikenhet på varifrån råvaror, matprodukter eller maträtter kommer, hur de odlats, tillverkats eller tillagats, och av vem. Ett sätt att lyfta fram det lokala och närodlade är att skapa gemensamma upplevelser och berättelser kring den lokala maten; att kunna titta, känna, smaka, lukta och kanske till och med få prova på en tillverkningsprocess sägs ha en positiv effekt på besökarnas upplevelser.

Plats: CRC 

Plats : Skånes universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 4
Tid: kl.18.30
Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, student 50 kr student (ej doktorand).


VÅREN 2016

Tisdag 9 februari
ÅRSMÖTE
RESCUED FRUIT
Cecilia Larsson

33% av all frukt som odlas i världen äts inte upp. Trots all tid, allt vatten och all energi som läggs ner i odlingen så slängs vart tredje kilo av all odlad frukt. Mycket av frukten slängs dessutom efter att den fraktats från landet den odlats i till landet den skulle
ätas i; för att den är mogen istället för omogen, för att den fått någon fläck, för att den har fel storlek eller är för krokig. Det slängs helt enkelt mycket frukt i onödan idag. Vi tar hand om den och gör något gott av den istället

Måndag 7 mars
FETMAKIRURGI
Helene Noring, dietist, Kajsa Johannesson, sjuksköterska

Fetma är ett ökande problem inte bara i världen utan även i Sverige. Idag är ungefär varannan svensk överviktig eller fet. Idag finns få fungerande medicinska behandlingar för övervikt och den mest effektiva har blivit kirurgi. Sedan 90-talet har gastric bypass varit den dominerande operationsmetoden i Sverige. Gastric bypass är ett ingrepp som ger en restriktiv och malabsorbtiv effekt vilket leder till viktnedgång. Men vad innebär en operation för patienten? Vilka livsstilsförändringar måste till för ett lyckat resultat? Det kommer Helene Noring och Kajsa Johannesson som träffar patienterna som genomgått obesitaskirurgi i Landskrona och Helsingborg att berätta om.

Onsdag 27 april
STUDIEBESÖK: ORKLA FOOD SVERIGE
Ingrid Landgren, innovationsdirektör och Elna Hallgard, utvecklingschef, Orkla Foods Sverige

Orkla Foods Sverige är ett av Sveriges största livsmedelsföretag med kända varumärken såsom Felix, Ekströms, Frödinge, Pauluns, Abba och Kalles Kaviar. Under mars månad flyttar huvudkontoret till nya lokaler i Malmö. Besöket ger en rundvandring i Orklas nya aktivitetsbaserade kontor, presentation av företaget och dess produkter samt hur de arbetar med nutritions- och hälsofrågor.


Program hösten 2015

Tisdag 22 september
FETT- OCH PROTEINRIKA LIVSMEDEL OCH RISK FÖR TYP 2-DIABETES
– RESULTAT FRÅN MALMÖ KOST CANCER-STUDIEN
Ulrika Ericson, Med Dr i Folkhälsovetenskap, Avd för diabetes och kardiovaskulär sjukdom – genetisk epidemiologi, Lunds Universitet

Fettinnehållet i vår kost kan ha en central roll vid utveckling av diabetes genom att påverka glukosomsättning och kroppsvikt. Studier om fettintag och typ 2- diabetes antyder att vi bör ersätta mättade fetter med enkel- eller fleromättade, men resultaten är inte entydiga och typen av mättat fett verkar också spela roll för uppkomst av typ 2- diabetes. Dessutom kan det ha betydelse om vi får det mättade fettet från mjölk eller kött, samt hur vår kost i övrigt ser ut, t.ex. om vi äter mycket protein. Detta har undersökts i studien ”Malmö Kost Cancer” bland de 30 000 kvinnor och män som lämnade uppgifter om sina kostvanor i början av 1990-talet och resultatet presenteras under föredraget.

Plats: CRC i Malmö, Jan Waldenströms gata 35 (sjukhusområdet)
Tid: kl. 18.30
Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr (student 50 kr)
Anmälan

Tisdag 13 oktober
TRENDSPANING MED LIVSMEDELSAKADEMIN
Martina Oxling, Amanda Magnusson, Fredrik Holmgren, Skånes Livsmedelsakademi

Våren 2015 var Livsmedelsakademin i London och spanade in de hetaste mattrenderna. Ikväll får vi lära oss mer om detta och om andra spännande projekt i Livsmedelsakademins satsning på ”framtidens mat”.

Plats: Skånes universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 4
Tid: kl 18.30
Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr (student 50 kr)
Anmälan

Tisdag 17 november
KAN MAN GÅ NER I VIKT MED SPENAT?
Caroline Montelius, Med Dr i Biomedicin- Nutrition, Lunds Universitet

Över 50% av Sveriges befolkning är idag överviktiga, och globalt sett ligger siffran å ca 20%. Uppkomsten till övervikt är kopplat till ett ändrat ät-beteende med fler och mer energirika mellanmål, och en av hypoteserna är att en ökad mättnad och minskat sug efter ”ohälsosam” mat leder till viktnedgång och förbättrad hälsa. Montelius forskning har undersökt ett ämne från spenat – thylakoider – och vilka hälsofrämjande effekter detta ämne har.

Plats: Skånes universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 4
Tid: kl 18.30
Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr (student 50 kr)
Anmälan


PROGRAM VÅREN 2015

Tisdag 3 februari
NYA NYCKELHÅLET PÅ RESTAURANG
Elinor Moberg och Lill Spenninge, Hushållningssällskapets Förbund

Hösten 2014 nylanserade Hushållningssällskapet Nyckelhålet på restaurang. Tydliga trender finns för framtidens mat. Det är hälsa och näring, nya lunchvanor, miljömedvetenhet och fokus på helheten vilket går helt i linje med Nyckelhålet på restaurang. Föredraget kommer ta upp vilka villkor som gäller för att få använda Nyckelhålet på restaurangen, varför det är viktigt att lansera nya Nyckelhålet på restaurang och vilka vetenskapliga råd Nyckelhålet på restaurang grundar sig på.

Måndag 23 februari
Välkomna till SFNs årsmöte 2015, lansering av föreningens nya namn samt en föreläsning om aptitreglering, mättnad och sockerberoende. Föreningen bjuder på enklare tilltugg efter årsmötet!

APTITREGLERING, MÄTTNAD OCH DET ”NYA” SOCKERBEROENDET
Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi, Avd för Aptitkontroll, Lunds universitet

Hunger och mättnad styr aptitregleringen. Mättnadsprocessen var länge fokus för forskarnas intresse, men idag är hungern det centrala. Man talar om den specifika hungern som människor har och som skiljer sig från vår nättaste släkting-apan. Vi hungrar efter exklusiv energität föda, för att ge hjärnan energi. Våra mest energitäta födoämnen är de som innehåller socker och fett. Vi hungrar efter socker och det kan hos vissa ge ett sockerberoende likt beteende. Vad finns det för bevis för det? Vi hungrar efter fett. Varför det? Föredraget ger några funderingar kring människans särställning när det gäller aptitkontroll.

Plats: Skånes universitetssjukhus Lund, Blocket föreläsningssal 4
Tid: Årsmöte kl. 17.30. Föreläsning kl. 18.30.
Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr (student 50 kr)
Anmälan

Onsdag 18 mars
MATEN OCH MAGEN – VAD HAR MATEN FÖR BETYDELSE?
Klas Sjöberg, docent Lunds universitet, överläkare Gastroenheten, SUS

Celiaki eller glutenintolerans är en magtarmsjukdom som är känd sedan 2000 år men som blivit ordentligt kartlagd först de senaste decennierna. Symtomen varierar men t.ex. diarré, näringsbrister och viktnedgång går tillbaka med kostbehandling. Även om tillståndet utlöses av en yttre faktor, gluten i mjöl, så betraktas den som ett autoimmunt tillstånd. Celiaki har ökat påtagligt de senaste årtiondena liksom många andra autoimmuna sjukdomar och man skulle t.o.m. kunna påstå att en epidemi pågår. Miljöfaktorer verkar spela stor roll, bl.a. olika komponenter i vår föda.

Plats: Skånes universitetssjukhus Lund, Blocket föreläsningssal 4
Tid: 18.30.
Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr (student 50 kr)

Måndag 27 april
STUDIEBESÖK: OATLY

Oatly har varit i det mediala blåsvädret under höst en med ny VD, ny profil och en stämning från Svensk Mjölk på halsen. Välkomna till ett studiebesök på Oatly i Landskrona där vi får titta på produktionen av havremjölk och höra mer om historien från forskning supptäckt till ett nytt svenskt innovativt livsmedel.

Plats: Oatlys fabrik, Företagsvägen 42, Landskrona
Tid: 18.00 Samling utanför huvudentré, SUS Lund, för samåkning. 18.30 Start studiebesök i Oatlys fabrik.
Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr (student 50 kr)
Anmälan Obs! Anmälan bindande
%d bloggare gillar detta: