Program hösten 2019

Onsdag 18 September

Kostbehandling efter graviditet – forskning till implementering 

Ena Huseinovic

Tiden efter en graviditet har beskrivits som en särskilt gynnsam period att införa livsstilsförändring eftersom motivationen för goda levnadsvanor kan vara stärkt som nybliven förälder. Utifrån detta kommer Ena Huseinovic att berätta om två forskningsstudier från Göteborgs Universitet som utvärderat effekten av kostbehandling för viktminskning  efter graviditet och som lett till implementering av kostbehandling inom mödrahälsovården i Västra Götaland.

Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 2

Tid: kl.18.30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand)

 

Tisdag 8 oktober

Studiebesök hos FRUKTSTEREO – Cider Revolution 

Mikael Nypelius & Karl Sjöström

Efter många år i restaurangbranschen startade vi vårt eget företag för att sprida ordet om det vi visste mest om, goda drycker. Vi ville producera något själva och vi skapade Fruktstereo. Vi gör cider från 100% frukt, fermenterade med sin naturliga jäst, och levererar nu dessa till de mest framstående krogarna i regionen. Exempel på frågor om kommer besvaras denna afton: Hur produceras vår cider? Hur smakar en naturligt fermenterad cider? Kommer cider någonsin konkurrera med vin och öl? Vad innebär egentligen naturlig fermentering och varför låter det så nytt när det egentligen är så gammalt?

Plats: Fruktstereo, Nubbgatan 5, 211 24 Malmö

Tid: kl. 18.00

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).

 

Onsdag 20 november 

Matsvinn & att ta tillvara på restprodukter

Karin Östergren 

Idag slängs en tredjedel av all mat som produceras globalt. Matsvinnet innebär ett slöseri av värdefulla naturresurser som mark och vatten och förvärrar livsmedels-sektorns redan stora miljöpåverkan. Till 2030 ska världens matsvinn halveras enligt FN men hur ska detta gå till i praktiken? Är det vi konsumenter, producenterna eller butikerna som bär det största ansvaret? Och vad är lösningarna? Karin Östergren har jobbat med matsvinn och resurseffektivitet i livsmedelskedjan i 20 år. Ikväll berättar hon om aktuella projekt för hur livsmedel kan produceras av restprodukter och andra strategier för hur maten ska hamna i magen istället för i soporna.

Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund, Blockets föreläsningssal 1

Tid: kl.18.30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).