Program hösten 2020

PDF med program: Program SFN hösten 2020


Vad händer om vi inte kan importera?

Anders Rolfsson
LRF Skåne

Onsdag 23 september 

Under coronapandemins inledande fas väcktes många tankar kring vad som händer ifall all import skulle stängas ner eller om livsmedelsproduktionen i andra länder drabbas hårt. Hur påverkas vår livsmedelsförsörjning under en kris? Vad tar slut först? Vad tar aldrig slut? Hur påverkas vår livsmedelproduktion om vi inte har tillgång till insatsvaror från länder utanför Sverige. Detta kommer Anders Rolfsson från LRF Skåne diskutera. En annan pågående kris är klimatkrisen. Hållbarhetsfrågorna är även nära förknippade med hur vi väljer att producera våra livsmedel. Ska vi producera mera livsmedel själva eller fortsätta att öka vårt beroende av omvärlden?

På Plats: Skånes Universitetssjukhus Lund, Blockets föreläsningssal 3

Alternativt via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/61677980987

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).


Havre – mer än bara gröt 

Lena Ohlsson och Cecilia Tullberg
Lunds Universitet

Tisdag 20 oktober 

Allmänhetens intresse för havre har växt de senaste åren. Spannmålet har tidigare fått uppmärksamhet för sitt unika β-glukan, som kopplats till positiva kolesterolsänkande effekter, men havre skiljer sig från andra cerealier på många fler sätt. Havre är bland annat även rikt på lipider. Detta skapar stora möjligheter att utveckla nya innovativa typer av livsmedel med exempelvis havreolja som bas. Vad är det som är så spännande med havre och hur kan vi i framtiden använda oss av havren i maten? Denna kväll kommer ägnas åt havre både utifrån ett nutritionellt och livsmedelstekniskt perspektiv, då Lena Ohlsson och Cecilia Tullberg berättar om sina havre-relaterade projekt, båda anställda vid Lunds Universitet. Vi får bland annat höra om den nationella satsningen ScanOats. Följ med på en kväll i havrets tecken!

Plats: Skånes Universitetssjukhus Lund, Blockets föreläsningssal  5  4

Alternativt via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/68927669738

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).


Att veta eller inte veta – Vill konsumenter ha information om sin livsmedelskonsumtion?     

Jonas Nordström
Lunds Universitet

Onsdag 25 november 

Politiker för ofta fram att ökad information om hälso- och miljöeffekter, exempelvis genom produktmärkning och informationskampanjer, kan hjälpa konsumenterna att välja rätt och därmed förbättra folkhälsan och minska miljöpåverkan. Nya studier visar dock att många konsumenter föredrar okunskap, enligt den gamla devisen: det man inte vet, det lider man inte av. Jonas Nordström, docent och doktor i nationalekonomi verksam på Agrifood Economics Centre i Lund, kommer att berätta mer om detta.

Plats: Skånes Universitetssjukhus Lund, Blockets föreläsningssal 5

Tid: 18:30

Kostnad: Gratis för medlem, icke-medlem 100 kr, 50 kr student (ej doktorand).