Bli medlem

För att bli medlem fyller du i formuläret här på hemsidan och betalar in medlemsavgiften på pg 78 79 28 -1. Medlemsavgiften för 2020 är 250 kronor eller 150 kronor för studerande i grundutbildningen (ej doktorander). Ange ditt namn i meddelandefältet när du betalar avgiften.