Om

Vi är en förening för dig som är intresserad av mat, nutrition och hälsa. Yrken som finns representerade i föreningen är bl.a. dietister, nutritionister, livsmedelsingenjörer, hem- och konsumentkunskapslärare och kostekonomer.

Som medlem deltar du gratis i våra föreningsaktiviteter med föreläsningar i aktuella ämnen och studiebesök.

Tidigare var vi en del av Svensk Förening för Näringslära som bestod av tre lokalföreningar, där vi var den sydligaste. I januari 2015 blev vi en egen fristående förening och under namnet Sydsvensk Förening för Nutrition, SFN.


STYRELSEN

Ordförande:
Stina Ramne
Leg. dietist, MSc, Doktorand i Nutritionsepidemiologi på Lunds Universitet, CRC i Malmö
Specialintresse: Intag av tillsatt socker och kardiometabol risk, intagsbiomarkörer
E-post: stina.ramne@med.lu.se

Sekreterare:
Sophie Hellstrand
Nutritionist, PhD, Postdoc vid Lunds universitet, CRC i Malmö
Specialintresse: Hur kost och gener samverkar i sjukdomsutveckling, mat och miljö, hjärt-kärlsjukdom, kostdatahantering
E-post: sophie.hellstrand@med.lu.se

Kassör:
Sara Rang
Nutritionist, ÖreSund Nutrition, Malmö
Specialintresse: Idrottsnutrition, viktreglering, kost och folkhälsa
E-post: sara.rang@oresundnutrition.se

Övriga ledamöter:

Karolina Östbring
Civilingenjör, PhD, Institutionen för Livsmedelsteknik, Lunds universitet
Specialintresse: Hur livsmedelsprocessning påverkar hälsan, livsmedelsproduktion, sociologiska och historiska aspekter av mat

Hanna Bengtsson
Civilingenjör, Teknisk doktor, Produktutvecklare på Orkla Foods Sverige
Specialintresse: Kött, IT-stöd, projektledning

Elinor Hallström
Nutritionist, PhD, Forskare RISE Jordbruk och livsmedel
Specialintresse: Hållbar nutrition, matens miljöpåverkan, preventiv hälsa

Caroline Montelius
Medicine Doktor Biomedicin-Nutrition, Associate Scientist på Probi AB
Specialintresse: Aptit, övervikt, näringsfysiologi, tarmflora

Ulrika Gunnerud
Nutritionist, PhD, Research Manager Fazer Sweden AB
Specialintresse: Innovation och samverkan, produktutveckling, hållbar livsmedelsproduktion

Valberedning:
Emily Sonestedt
Susanne Bryngelsson