Om

Vi är en förening för dig som är intresserad av mat, nutrition och hälsa. Yrken som finns representerade i föreningen är bl.a. dietister, nutritionister, livsmedelsingenjörer, hem- och konsumentkunskapslärare och kostekonomer.

Som medlem deltar du gratis i våra föreningsaktiviteter med föreläsningar i aktuella ämnen och studiebesök.

Tidigare var vi en del av Svensk Förening för Näringslära som bestod av tre lokalföreningar, där vi var den sydligaste. I januari 2015 blev vi en egen fristående förening och under namnet Sydsvensk Förening för Nutrition, SFN.


STYRELSEN

Ordförande:
Stina Ramne
Leg. dietist, MSc, Doktorand i Nutritionsepidemiologi på Lunds Universitet, CRC i Malmö
Specialintresse: Intag av tillsatt socker och kardiometabol risk, intagsbiomarkörer
E-post: stina.ramne@med.lu.se

Sekreterare:
Ulrika Gunnerud
Nutritionist, PhD, Research Manager Fazer Sweden AB
Specialintresse: Innovation och samverkan, produktutveckling, hållbar livsmedelsproduktion
E-post: ulrika.gunnerud@gmail.com

Kassör:
Sara Rang
Nutritionist, ÖreSund Nutrition, Malmö
Specialintresse: Idrottsnutrition, viktreglering, kost och folkhälsa
E-post: sara.rang@oresundnutrition.se

Övriga ledamöter:

Elinor Hallström
Nutritionist, PhD, Forskare RISE Jordbruk och livsmedel
Specialintresse: Hållbar nutrition, matens miljöpåverkan, preventiv hälsa

Sophie Hellstrand
Nutritionist, PhD, Postdoc vid Lunds universitet, CRC i Malmö
Specialintresse: Hur kost och gener samverkar i sjukdomsutveckling, mat och miljö, hjärt-kärlsjukdom, kostdatahantering

Lovisa Heyman-Lindén
Medicine Doktor Biomedicin- Molekylär nutrition, Senior scientist & specialist på Aventure AB, VD på Berry Lab AB
Specialintresse: Bär, hälsoeffekter av livsmedel, kost och prevention, fuctional foods, tarmflora

Lena Ohlsson
Medicine doktor i Experimentell Nutrition. Forskare vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper vid Lunds Universitet
Specialintresse: Polära fetter, fettabsorption och metabolism

Rebecka Persson
Leg. dietist, Specialist i Nutrition och Märkningslagstiftning, Orkla Foods Sverige
Specialintresse: Livsmedelsproduktion, hälsosamma livsmedel som gör skillnad på folkhälsonivå, hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion, hälsokommunikation på livsmedel

Cecilia Tullberg
Civilingenjör, PhD, Postdoc vid Lunds universitet inom ScanOats
Specialintresse: Lipider, matsmältning, livsmedelsproduktion och innovation, hållbarhet och härskning

Valberedning:
Emily Sonestedt
Susanne Bryngelsson